начало :: Адвокатски кантори

Адвокатски кантори


  • Адвокатска кантора "Колев, Петрова и Биволарски" - Интелектуална собственост, Търговско право, Данъчно право. Данъчно планиране и прилагане на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане, Вещно право, инвестиции и приватизация, Опазване на околната среда, Разрешаване на спорове, Наказателно право
  • Адвокатско дружество „Калоянов, Гергьовски, Петкова енд Ко” - вещно право, облигационно право, финансово право, данъчно право, гражданско право, чуждестранни инвестиции, право на интелектуалната собственост, процесуално представителство, административно право, трудово и осигурително право.